+421 903 735 048
mlady.m.mmgs@gmail.com

Sýtozelený ,hustý a zdravý trávnik je základom každej záhrady a parkovej plochy. Vďaka kvalitnému trávniku môžu vyniknúť okolité výsadby i architektonické prvky.

Trávnik je rastlinné spoločenstvo zložené z trávnych druhov (výnimočne aj s prímesou bylín), obvykle nízkeho vzrastu, ktoré vytvárajú hustú, pružnú a pevnú mačinu. Trávniky podľa účelu delíme na okrasné, rekreačné, športové, krajinné atď. V záhradách sa najčastejšie stretávame s rekreačnými a športovými trávnikmi, ktoré v sebe kombinujú schopnosť úspešne znášať záťaž a zároveň plniť vysoké estetické nároky. „Schopnosti“ trávnika určuje hlavne trávna zmes, z ktorej bol založený. Vo svete existuje veľké množstvo odrôd jednotlivých trávnych druhov. Tieto produkty šľachtiteľského úsilia majú samozrejme rôznu kvalitu a taktiež rôzny doporučený spôsob použitia. Z uvedeného vyplýva, že kvalitná trávna zmes je základom budúceho úspechu. Na našom trhu nájdete kvalitné produkty, ale aj nekvalitné zmesi s obsahom krmovín (často v podobnej cene), takže opatrnosť je na mieste.

Na ich zakladanie používame predpestované rolované trávniky , alebo ich zakladáme výsevom trávnych zmesí priamo na stanovište . Používame produkty najlepších dodávateľov trávnych zmesí pre európsky región ,ktoré sú svojím zložením určené pre naše podnebie. AUSTROSAAT , EUROGRASS ,DLF
Zdravý ,sýtozelený a hustý trávnik sa nám podarí dosiahnuť len pri správne vykonávanej a pravidelnej údržbe .Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj prísun potrebných živín vo forme trávnikových hnojív a pomocných látok. Používame tiež značky overených dodávateľov , ktorí svojím zložením a kvalitou prispôsobia produkt pre náš európsky trh , vzhľadom na klimatické potreby. HACK PROFESSIONAL ,COMPO,EXCEL, CUXIN,
Naším hlavným dodávateľom , garantom a spolupracovníkom v oblasti tvorby a údržby trávnikov , je špecializovaná firma pre oblasť trávnikárstva , PROFIGREEN zo Senca , ktorá nám je vždy ochotná poradiť a konzultovať postup , aby Váš trávnik bol po celý rok okrasou Vašej záhrady.

Tabuľka hlavných úkonov počas celého roku

Zopár ukážok našich trávnikov

Zakladanie trávnika - ukážky

prverealizacie (9)
5realizacie (16)
7realizacie (12)
8realizacie (10)
9realizacie (6)
10realizacie (9)
12realizacie (15)
13realizacie (10)
14realizacie (10)
15realizacie (14)
ukazkytravniknove (4)
ztra2 (22)
ztrav3 (13)