+421 903 735 048
mlady.m.mmgs@gmail.com

Na to ,aby trávnik neprerastal do záhonov ,chodníkov a iných plôch ,potrebujeme ho od týchto plôch oddeliť. Tým zabezpečíme aj ľahšiu údržbu pri kosení. Na oddelenie používame rôzne metódy , napr. prídlažby z kameňa rôznych tvarov , pásy z povrchovo upraveného kovu , plastové oddelovače alebo prírodný materiál.

Ukážky oddeľovania trávnika